Logo Maliyet Dağıtım Fişleri

Öncelikle bu özelliği LOGO GO PLUS ve üzeri desteklemektedir.Stokta bulunan malzemelerin maliyetlerini arttırmak veya azaltmak için “Maliyet Dağıtım Fişi” kullanılmaktadır.
Alınan hizmet faturaları veya Verilen hizmet faturaları ile girilen masraflar “Maliyet Dağıtım Fişleri” aracılığıyla malzemelerin giriş hareketlerine yansıtılmaktadır.
Hizmet Kartları :
Stokda bulunan malzemelerin maliyetlerini arttırmak veya azaltmak için hizmet kartları içerisine “Maliyeti Etkiler” işareti konulmalıdır.
Hizmet Faturası :
Malzemelerin maliyetlerini artırmak veya azaltmak için gereken tutarlar hizmet faturası olarak kaydedilmelidir
Maliyet Dağıtım Fişleri :
Malzemelerin maliyetlerini arttırmak veya azaltmak için gereken tutarlar hizmet faturası olarak kaydedildikten sonra, “Maliyet Dağıtım fişleri” ile malzemenin giriş hareketlerine yansımaktadır.
Stokda bulunan malzemeler için yapılmış olan masrafların takibi ve bu masrafların malzemelerin tamamına veya belirli kısmına yansıtılması için kullanılmaktadır.
Masraf tanımları için Maliyeti Etkiler check’i işaretlenmiş hizmet kartları kullanılmaktadır. Hizmet faturasına bu hizmet kartları seçilmelidir.
Dağıtım fişleri iki pencereden oluşmaktadır.
İlk pencerede dağıtılacak olan masrafların seçildiği hizmet faturaları girildiği satırlar listelenmektedir. İkinci pencerede masrafların dağıtılacağı malzemeye ait giriş fişleri listelenmektedir.
Dağıtılacak Masraflar : Maliyet dağıtım fişi içerisinde ilk bölümde yer alan malzeme kartlarının maliyetlerini arttırmak veya azaltmak için girilmiş hizmet faturalarının aktarılmasını sağlar.
Dağıtılacak masraflar maliyet dağıtım fişine seçildikten sonra “Dağıtım Tipi” belirlenerek ilgili malzemenin giriş hareketlerine aktarılmaktadır.
Dağıtım tipi yukarıdaki seçeneklere göre dağıtılmaktadır.
Malzemeler : Maliyet dağıtım fişi içerisinde ikinci bölümde yer alan malzemelerin giriş hareketlerinin seçildiği alandır.
Bu bölümde hizmet faturaları ile girilmiş olan masrafların ilgili malzemenin  giriş hareketlerine nasıl yansıtılması gerektiği seçilmektedir.
Dağıtılacak masraflar alanında hizmet faturaları listelendikten sonra “Dağıtılacak Toplam” alanına masrafın ne kadarlık kısmının dağıtılacağı seçilmektedir.
Dağıtılacak toplam alanına Tutar alanında girilmiş olan tutar bilgisi veya daha azı yazılmaktadır. Tamamı yazıldığında rengi kırmızı olarak değişmektedir.
Maliyet dağıtım fişi ile dağıtılan masraflar tekrar dağıtılmamaktadır.
Dağıtılacak masraflar alanında dağıtılacak toplam bilgisi girildikten sonra malzemeler alanında maliyet dağıtılsın işareti olanlara maliyet aktarılmaktadır.

Masrafların Raporlanması : Maliyet dağıtım fişi ile dağıtılan masraflar Özet maliyet analizi ve Ayrıntılı maliyet analizi raporunda “Masraf Maliyeti” kolonundan takip edilebilir.
Masraf maliyeti kolonunda listelenen tutarlar giriş maliyeti kolonuna eklenmektedir.

asi2