Yanlış Kesilen Temel E-Fatura İptali Nasıl Yapılır.

Satıcılarınızdan, istemediğiniz halde “Temel Fatura” geldi ise, bu faturayı ve buna benzer reddetmek istediğiniz temel faturaları “kayıtlı e-posta” yolu ile muhattap firmanın KEP hesabına mail atmanız yeterlidir. Gönderdiğiniz posta “Noter İhtarnamesi” yerine geçer. İtiraz ettiğiniz faturanız ile gönderdiğiniz KEP nın birer örneğini bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimine dilekçe ile bilgi verebilir, kayıtların bir nüshasını da saklamak koşulu ile Reddi tamamlayabilirsiniz.

http://www.ubltr.com/yanlis-kesilen-temel-e-fatura-iptali/

asi2